Korte Termijn Woningverhuur

Expat Rentals helpt u bij het verhuren van uw woning aan expats voor een bepaalde of onbepaalde duur. Sinds juli 2016 is er nieuwe regelgeving met betrekking tot de verschillende huurovereenkomsten en het gebruik van deze overeenkomsten. Expat Rentals zal u adviseren bij de verschillende huurovereenkomsten en de voor- en nadelen van de overeenkomsten.

Huurovereenkomst voor een beperkte duur (voor een maximum van 2 jaar)

Een huurovereenkomst van bepaalde duur voor een maximale periode van 2 jaar is nieuw. Een kortere periode dan 2 jaar is ook toegestaan, maar niet voor een langere periode dan 2 jaar.

Deze mogelijkheid is sinds 1 juli 2016 in de wet opgenomen en is bedoeld voor de situatie waarin de huurder daadwerkelijk vertrekt na de afgesproken bepaalde tijd. De huurder heeft geen huurbescherming bij deze overeenkomst. De huur eindigt na de afgesproken termijn automatisch. Dat wil zeggen dat opzegging van de huur door de verhuurder niet nodig is. Wel moet de verhuurder tijdig een schriftelijke mededeling sturen naar de huurder, waarin de overeengekomen einddatum van het contract aan de huurder wordt meegedeeld.

Met deze modelovereenkomst heeft de huurder het wettelijke recht om de huurovereenkomst te annuleren wanneer hij maar wil. Hij moet daarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht nemen. Dit is een nadeel voor de verhuurder in vergelijking met de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij een datum kan worden overeengekomen waarvoor de huurovereenkomst niet kan worden geannuleerd.

Verlenging van de huurovereenkomst met een bepaalde termijn is niet mogelijk. Gebeurt dat toch, dan verandert de huurovereenkomst volgens de wet automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorbeeld: als een huurovereenkomst voor 1 jaar is overeengekomen en die wordt daarna met nogmaals een jaar verlengd, dan verandert de huurovereenkomst volgens de wet vanaf de verlenging automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder volledige huurbescherming heeft.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd (tussen huur)

De lease met een vaste looptijd (interim-lease) is bedoeld voor een situatie waarin huurder en verhuurder overeenkomen dat de huurovereenkomst tijdelijk is, aangezien het de bedoeling is dat de verhuurder de woning zelf in gebruik neemt na de overeengekomen huurperiode.

Het is mogelijk dat de huur met een bepaalde tijd wordt verlengd, bijvoorbeeld als de verhuurder langer dan verwacht op andere locaties wil verblijven. De verhuurder moet de huurder dan uiterlijk 2 maanden voor de einddatum van de huurovereenkomst schriftelijk meedelen dat de huurovereenkomst verlengd zal worden met een door de verhuurder te kiezen periode. Vanzelfsprekend is de nieuwe periode zoveel mogelijk gekoppeld aan de nieuwe datum waarop de verhuurder verwacht in het huis te willen wonen. De huurder heeft het recht om de huur te annuleren. Het is raadzaam om deze brief per aangetekend schrijven (en per e-mail en gewone post) naar de huurder te sturen. Het is mogelijk om zo'n extensie (binnen bepaalde limieten) te herhalen.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als partijen geen tijdelijke lease (huurovereenkomst voor bepaalde tijd) willen, kunnen zij deze onbepaalde overeenkomst gebruiken. Met deze overeenkomst heeft de huurder volledige huurbescherming. De wet bepaalt dat de opzegtermijn die de huurder moet naleven nooit langer is dan de overeengekomen betalingstermijn. Omdat in de overgrote meerderheid van huurovereenkomsten wordt overeengekomen dat de huur maandelijks wordt betaald, betekent dit dat de wettelijke opzegtermijn van de huurder één kalendermaand is. De wet bepaalt ook dat de opzegtermijn van de verhuurder minimaal drie maanden is. Daarnaast wordt één maand toegevoegd voor elk volledig jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, met een maximum van zes maanden.

Wenst u meer te weten over wet- en regelgeving? Neem contact met ons op voor een gratis consult. 020 47 00 749 / info@expatrentals.com