Beheer

Uw huis verhuren is een, maar professioneel beheren is een tweede!!

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen familie of vrienden in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een  professionele wijze wordt beheerd. ARB/Expatrentals heeft een samenwerkingsverband met professionele vastgoedbeheerders welke ruime ervaring hebben als het gaat om financieel, commercieel en technisch beheer van onroerend goed.

Onder vastgoed management verstaan wij:

 1. Administratief beheer
 • Factureren en incasseren van huurpenningen en eventuele gebruikslasten
 • Debiteuren bewaking (aanmanen en uit handen geven aan deurwaarder)
 • Periodieke afrekening van de huurpenningen
 • Periodieke verslaglegging aan de eigenaar
 • Jaarlijkse huurprijsaanpassing
 • Afrekening van servicekosten en gebruikerslasten

 

 1. Technisch beheer
 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van (preventieve) inspectie bij klachten
 • Contactpersoon voor de huurders
 • Opdracht geven aan leveranciers voor noodzakelijk onderhoud
 • Begeleiding en controle van leveranciers voor noodzakelijk onderhoud en controle op uitvoering onderhoud
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen

 

 1.  Commercieel beheer
 • Statuscheck van de woning / vroegtijdig contact met de huurder
 • Tijdig aanbrengen van beschikbare woning bij woning bemiddelingsbureau
 • Begeleiding van en aanspreekpunt voor woning bemiddelingsbureau
 • Inspectie controle van de woning bij eindoplevering
 • De woning gereed maken voor verhuur.
 • Huurprijsherziening van de lopende huurcontracten

 

Kosten woningbeheer

Onze beheerpartner rekent u een beheer fee van 6% over de geïncasseerde huur, exclusief 21% BTW. Dit is voor zowel technisch als voor administratief/financieel en commercieel beheer. Om gebruik te kunnen maken van beheer is een schriftelijke opdracht nodig, welke bij ARB opvraagbaar is.